Välkommen till Protens AB

Vi är ett Uppsalabaserat konsultbolag som levererar tjänster inom dessa områden:

  • Affärsutveckling och -rådgivning
  • Tillfälligt ledarskap, via chefskap och coachning
  • Företags-, process- och produktutveckling

Tjänster som ger våra kunder förbättrad konkurrenskraft via effektivare processer och bättre ledarskap, högre lönsamhet och förbättrade affärsrelationer. Vi utvecklar ditt företag.

Anders Nygren

anders.nygren@protens.se
+46 (0) 70-666 08 03

Björn Berg

bjorn.berg@protens.se
+46 (0) 70-570 70 17

Vi står för

Professionalism

Vi gör rätt saker rätt. Vi strävar alltid efter att förstå enskilda kunders behov för att skapa innovativa och bra lösningar för att möta eller överträffa förväntningar och skapa mervärden.

Kvalitet och effektivitet

Vi arbetar med utveckling av processer och ledarskap som ger förbättrad konkurrenskraft och lönsamhet, men också förbättrade affärsrelationer och nya produkter. Vi avlastar verksamheter med tillfälligt operativt stöd.

Integritet

Våra uppdrag genomförs med etik och moral som grundstenar. Vi ser till helheten och rekommenderar alltid de lösningar som är bäst för kunden och påverkas inte av andra intressen.

Glädje

Det är människor som avgör om vi lyckas. Vi arbetar ständigt för att skapa ett klimat där alla hjälper varandra, trivs och utvecklas.

Dessa skapar en grund som ger våra kunder och samarbetspartners möjlighet att växa och uppnå sina mål.

Kontakta oss